نوشته‌ها

چرا تست چسبندگی pull-off در ابتدا برای اپوکسی بدون حلال مقادیر ارزشمندی را نشان می‌دهد ولی بعداً در هنگام سرویس‌دهی چسبندگی ضعیفی دارد؟ 

جواب‌های منتخب؛


OM PRAKASH JAT از Tech International Sharjah Hamriah امارات متحده عربی در تاریخ ١۴ فوریه ٢٠١٧

به این دلیل که آماده سازی نمونه انتخابی برای تست مذکور بر اساس توصیه های سازنده و مطابق با شرایط محیطی معینی که مورد نیاز است انجام می‌شود. در این نمونه مونیتور کردن اپوکسی در مساحت کوچکی از آن اتفاق می‌افتد لیکن در عمل ممکن است استفاده کننده شرایط محیطی تعریف شده را نادیده بگیرد، به طور نامناسبی مواد را با هم مخلوط کند و برای استفاده آسان‌تر و یا حتی ظاهر بهتر آن از تینر استفاده نماید که هر کدام از این موارد می‌تواند منجر به چسبندگی ضعیف آن هنگامی که در سرویس قرار دارد بشود.

Simon Daly از همپل در ١۴ فوریه ٢٠١٧

البته جواب این سوال بر حسب کاربردهای آن میتواند صحیح باشد، اما موارد اصولی دیگری را نیز می‌توان مد نظر قرار داد، حتی اگر نوع کاربرد آن تقریباً به همان صورتی باشد که فاکتور چسبندگی بالایی بدست آمده است. جذب آب و متعاقب آن نفوذش به زیر لایه می‌تواند منجر به زوال گونه هایی از پیوندهای چسبیده به آن گردد که با کاهش چسبندگی همراه بوده، در نهایت (ولی نه همیشه) منجر به ایجاد تاول گردد. ولی اینکه در کجا متعاقباً کاهش می یابد را نشان نمی‌دهد، آیا در لایه داخلی است یا خیر؟ هر چند حضور لایه های ضعیفی از پوشش‌های داخلی (مثل مواردی که آمین‌ها موجب آن می‌شوند) لزوماً در ابتدا دلیل بر خرابی چسبندگی نمی‌باشد اما هنگامی که با آب در فیلم حل شد، کاهش چسبندگی را به نمایش خواهد گذاشت. مدت زمانی که طول می‌کشد تا هر کدام از این موارد اتفاق افتد، می‌تواند به فاکتورهای متعددی از جمله دما و اسمز حرارتی ( تأثیر دیوار سرد هم نامیده می‌شود) بستگی داشته باشد.

Steve Burnner از مرکز تکنولوژی WPC در ١٣ فوریه ٢٠١٧

اغلب نتایج ارزشمند در آزمایشگاه، تحت شرایط ایده آل و با نسبت ترکیب مناسب بدست می آید. چسبندگی ضعیف در هنگام سرویس میتواند متغیرهای زیادی داشته باشد که عبارتند از: نسبت ترکیب نامناسب، بکارگیری لایه ضخیمی از پوشش، عدم آماده سازی سطح به میزان کافی و به طور ضعیف و در مواردی که از تجهیزات حرارتی استفاده میشود احتمالاً بسیار داغ بوده اند. بهترین راه برای رسیدن به چسبندگی مناسب در هنگام سرویس، به طوری که نزدیک به مقدار آزمایشگاهی آن باشد، خواندن دستورالعمل ها و راهنمایی های سازنده است.

لینک منبع