نوشته‌ها

آماده‌سازی سطوح به روش غیر سایشی با استفاده از خطوط لیزر

شرکت Fonon هم اکنون با استفاده از فتون‌های لیزر، فناوری جدیدی برای تمیز کردن سطوح را ارائه داده است که در آن با استفاده از خطوط لیزر، به تمیز کردن و آماده سازی سطوح می پردازد. این شرکت بیان می کند که این سیستم، یک راه حل غیر سایشی را برای بکارگیری در بعضی موارد برای آماده سازی سطوح ارائه کرده است.

 

 Laser Photonics line

Laser Photonics line

این سیستم برای زدودن رنگ و اپوکسی در اجزاء سیستم هوانوردی و هواپیمایی، زنگار و همچنین زدودن خوردگی در بعضی موارد می تواند بکار رود. همچنین برای زدودن قسمت‌های آندی شده و فراهم کردن شرایط بهتر برای چسبندگی سطح، از محاسن بارز و برجسته این سیستم می‌باشد.
تکنولوژی خمسازی یا Flexion:

در ٢١ فوریه این شرکت تکنولوژی خمسازی را نیز به سیستم خطوط لیزر خود که قبلاً به ثبت رسانده بود اضافه کرده است.

این سیستم به استفاده کنندگان آن کمک میکند تا زنگار، رنگ و دیگر مواد سطح را که در نقاط با دسترسی دشوار می‌باشند از بین ببرند، در حالیکه در سیستم تمیزکننده لیزری تنها امکان زدودن مواد از مسیرهای ساکن در راستای لیزر وجود دارد.

سیستم خطوط لیزر دارای بخش تمیزکننده مرکزی و دستگیره ای است که آن را قابل حمل و نقل کرده، به طوری که می توان به راحتی از آن در سایت هم استفاده نمود. البته هر دو سیستم دارای کالکتورهای غبارگیر هستند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

لینک منبع